Kroatien Ferie med Adrialin

Almindelige forretningsbetingelser

Aftalens tekst lagres ikke ved bestillingen. Du kan selv lagre de almindelige aftalebetingelser, som forefindes i PDF-format.

1. Retsforhold

1.1. Das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen als Kunden und der Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, eingetragen im Handelsgericht Rijeka unter der Nummer 020025972 (im Folgenden ADRIALIN, „Reiseveranstalter“ oder „Veranstalter“ genannt) regelt sich nach den gesetzlichen Vorschriften und nach den folgenden Reisebedingungen (AGB), welche die gesetzlichen Bestimmungen ausfüllen und ergänzen. Jeder Kunde erkennt mit der Buchung für sich und für die von ihm mitangemeldeten Personen diese Bedingungen als allein verbindlich an.

1.2. De almindelige forretningsbetingelser (AFB)kan til enhver tid ses i kataloget og online(trykt version).

2. Abschluss des Beherbergungsvertrages

2.1. Reservationen kan foretages af myndige personer skriftligt, mundtligt, telefonisk eller online hos ADRIALIN. Med din reservation afgiver du et bindende tilbud til ADRIALIN om at indgå en kontrakt om indkvartering, hvorved du er bundet af dit tilbud, indtil ADRIALIN skriftligt har bekræftet eller annulleret det. Indkøbskontrakten er indgået, når ADRIALIN sender den online reservationsbekræftelse/faktura i tekstform, som straks sendes pr. e-mail, senest inden for 7 dage. Bemærk venligst: Den automatiske bekræftelse af ADRIALINs modtagelse af reservationen pr. e-mail, som sendes ved online-reservationer, er ikke en reservationsbekræftelse.

2.2. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til de lovmæssige bestemmelser ikke er nogen tilbagekaldelsesret for de tilbudte ydelser, men at det kun er de lovmæssige afbestillingsrettigheder, der er gældende.

2.3. Rejsebureauer og andre udbydere optræder kun som formidlere.

2.4. Hvis et objekt ikke er tilgængeligt, kan ADRIALIN tilbyde kunden et eller flere tilsvarende alternativer. Du og rejsearrangøren er ikke bundet af dette nye tilbud. Hvis du ønsker at acceptere den, er proceduren den samme som for en ny reservation.

2.5. Vi modtager gerne kundeønsker ved bestillingen og giver dem videre til udlejerne eller administratorerne. Bemærk imidlertid, at ADRIALIN ikke kan garantere, at ønskerne bliver opfyldt. Særlige ønsker samt bestillinger på en betingelse og mundtlige tillægsaftaler er kun gyldige, hvis de bekræftes skriftligt af ADRIALIN.

3. Betaling

Du kan under bestillingsprocessen vælge mellem følgende former for betaling:
- betaling pr. bankoverførsel
- betaling via debiteringsordning (kun muligt i Tyskland og Østrig)
Ved reservationer med kort varsel inden for de sidste 21 dage før afrejse er det kun muligt at betale via direkte debitering (kun i Tyskland). I processen krypteres online følsomme personlige data som f.eks. kontonummer, navn og adresse i tjenesten ved hjælp af SSL-teknologi.

3.1. Betaling

3.1.1 Der skal betales et depositum umiddelbart efter modtagelse af reservationsbekræftelsen. Beløbet afhænger af det bookede objekt og fremgår på forhånd af tilbuddet. Depositummet vil blive krediteret det samlede beløb efter fakturering.

3.1.2. Forfaldsdatoen kan findes i reservationsbekræftelsen.

3.1.3 Fakturering vil finde sted ved modtagelse af restbeløbet.

3.1.4. For reservationer, der foretages fra den 50. dag før rejsens start (korttidsreservationer), skal det samlede beløb betales med det samme.

3.1.5. Hvis depositummet eller det resterende beløb, eller hele beløbet i tilfælde af kortvarige bookinger, ikke er modtaget rettidigt, kan ADRIALIN nægte at levere ydelserne. ADRIALIN kan desuden opsige kontrakten efter at have udsendt en påmindelse og fastsat en frist. Arrangøren kan kræve afbestillingsgebyrer som kompensation i overensstemmelse med de i punkt 8.2 anførte afbestillingsskalaer, forudsat at der ikke allerede på det pågældende tidspunkt forelå en lejemangel, som berettiger arrangøren til at ophæve kontrakten.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

3.2. Betaling med debitering (kun med tysk eller østrigsk bankkonto)
Ved betaling via direkte debitering giver du ADRIALIN tilladelse til med bistand fra Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, at opkræve betalinger fra den angivne konto ved hjælp af SEPA-direkte debitering og give dit kreditinstitut instrukser om at honorere disse direkte debiteringer. Opsigelsesfristen nedsættes til en dag. De betingelser, der er aftalt med dit kreditinstitut, finder anvendelse. Direkte debitering er ikke mulig fra opsparingskonti.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

3.3.Såfremt du har foretaget din bestilling via en anden udbyders portal og betalt til denne, retter den sig efter den påfældende udbyders bestemmelser. Henvend dig til din udbyder for flere oplysninger herom.

4. Værdikuponer

4.1. Hvis du har en kuponkode til en øjeblikkelig rabatkupon og gerne vil indløse den ved reservationen, skal du indtaste den ved reservationen. Den samlede pris reduceres derefter med værdien af kuponen. Efterfølgende kreditering af eksisterende bookinger er ikke mulig.

4.2. Ved pengene-tilbage-værdikuponer udbetales det pågældende kuponbeløb til dig, når rejsen er afsluttet.

4.3. Hvis du som en del af en kampagne er blevet tilbudt en værdikupoen, eller hvis bestemte boliger er udbudt med en pengene-tilbage-værdikupon, er de relevante betingelser ang. værdikuponer gældende.

5. Rejsepapirer

5.1. Rejsebeviset sendes til kunden mod betaling af rejsens eller det samlede leje beløb. Hvis det resterende beløb skal betales på stedet, sendes rejsegavekortet efter modtagelse af det kontraktligt skyldige depositum. Rejsebeviset identificerer dig som lejer over for det overvågende rejsebureau eller nøgleindehaveren på stedet (receptionen, ejendomsadministrator) eller hotellet eller feriestedet. Denne indeholder en vejledning til det overvågende rejsebureau eller til den reserverede ejendom, deres adresse og telefonnumre samt indtjekningstider. Kunden skal være opmærksom på, at de resterende rejsedokumenter først vil blive sendt, når den fulde betaling er modtaget.

5.2. Giv os venligst besked med det samme, hvis du ikke har modtaget dine rejsedokumenter fra os senest 5 dage før afrejse. I så fald sender vi dem straks, forudsat at du har betalt. Hvis du ikke giver os besked og ikke påbegynder rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, skal vi behandle dette som en afbestilling med omkostninger.

5.3. Hvis du har bestilt på en anden arrangørs portal, er det muligt, at du ikke har modtaget dine rejsedokumenter fra ADRIALIN, men fra denne arrangør. Kontakt din arrangør angående dette.

6. Ydelser, priser

6.1. Für Umfang und Art der im Rahmen des Beherbergungsvertrages von ADRIALIN zu erbringenden Leistungen gelten ausschließlich die Beschreibungen, Abbildungen und Preisangaben in den Katalogen bzw. auf den Internetseiten von ADRIALIN, die für den Reisezeitraum gültig sind, so wie sie Vertragsgrundlage geworden sind, sowie die hierauf Bezug nehmenden Angaben in der Buchungsbestätigung. Nebenabreden, die den Umfang der vertraglichen Leistungen verändern, bedürfen einer ausdrücklichen Bestätigung in Textform.

6.2. Kommunerne opkræver et samlet gebyr, som skal betales pr. person og dag, og som kaldes "lokal skat" eller "kurgebyr". Du kan i beskrivelsen af ferieboligen se, om dette gebyr allerede er inkluderet i prisen, eller om det skal betales på feriestedet.

6.3. Det fremgår af beskrivelsen af den pågældende feriebolig, om følgende ydelser og tillægsomkostninger er inkluderet i prisen: el-, vand- og gasforbrug, sengetøj, slutrengøring og andre tillægsydelser, der er betegnet som sådan.

6.4. Andre tillægsydelser er anført som sådan og betales på feriestedet.

6.5. Ved udleveringen af nøglerne kan der forlanges et rimeligt beløb (depositum) som sikkerhed for eventuelle skader. Tilbagebetalingen eller afregningen sker, hvis ferieboligen og inventaret ved afslutningen af opholdet er givet tilbage i behørig og rengjort stand.

6.6. Slutrengøringen i ferielejlighederne og feriehusene foretages af dig som kunde uanset den slutrengøring, som udlejerne står for. Slutrengøringen omfatter opvask og oprydning af køkkengrejer, fjernelse af alt affald og fejning i alle rum, således at ferieboligen kan afleveres renfejet.

6.7. Ved beskrivelserne af ferieboligerne bliver der gjort opmærksom på, om der i den lejede feriebolig forefindes håndklæder, eller om de skal medbringes. Udlejer stiller ofte viskestykker til rådighed, vi anbefaler dog generelt, at du selv medbringer dem. Du skal ligeledes som oftest medbringe toiletpapir (undtagen i hotellerne) samt opvaske- og rengøringsmidler.

6.8. Såfremt ekstra senge og/eller børnesenge står til disposition, er det anført i beskrivelsen af den pågældende feriebolig. Ekstra senge og børnesenge skal altid bestilles ved reserveringen og bekræftes, og rejsebeviset skal have en tilsvarende anmærkning.

6.9. Du kan ligeledes se i beskrivelsen af ferieboligen, om det er tilladt at medbringe et husdyr. Et husdyr skal under alle omstændigheder anføres ved bestillingen, også selv om det er tilladt i henhold til beskrivelsen. Tilladelsen gælder principielt kun for ét husdyr. Hvis husdyr ikke er tilladt, betyder dette ikke nødvendigvis, at man ikke kan regne med husdyr i huset, i ferieanlægget osv., eller at der ikke i perioder holdes husdyr i den feriebolig, som du har bestilt. Hvis husdyr principielt er tilladt, betyder dette ikke automatisk, at de må bevæge sig frit over det hele. I mange ferieanlæg må hunde f.eks. ikke komme ind på poolområdet og de grønne arealer, dette gælder i særlig grad i givet fald for restauranter o.l. Der kan være pligt til at føre hunde i snor. Enkelthusenes pools er også forbudt område for hunde. Mange steder må man ikke tage husdyr med hen til strandafsnit eller strandanlæg, og således må man ofte udvise mobilitet på dette område.

6.10. Ved særtilbud, f.eks. 14=10 eller 7=5, ved procentuelle rabatter på lejen, ved aktioner som f.eks. rabatter for personer, der bestiller tidligt, eller specialtilbud skal eventuelle variable tillægsomkostninger betales for den fulde opholdsperiode. Hvis opholdet ved særtilbud overlapper to rejseperioder, bliver den laveste uge- eller dagspris altid lagt til grund som rabat.

6.11. Hvis ADRIALIN udtrykkeligt på andres vegne formidler programmer fra andre rejsearrangører eller enkelte ydelser fra andre udbydere, f.eks. udflugter, flyrejser, udlejningsbil osv., påtager ADRIALIN sig kun en korrekt formidling og ikke selve ydelsen. Etableringen af den formidlede aftale og indholdet deri retter sig efter de relevante lovbestemmelser og eventuelt efter den pågældende aftalepartners betingelser.

7. Ændringer i ydelserne

7.1. Ændringer eller afvigelser af enkelte ydelser fra det aftalte indhold af indkvarteringskontrakten, som bliver nødvendige efter indgåelsen af kontrakten, og som ikke er forårsaget af os i strid med god tro, er kun tilladt, hvis ændringerne og afvigelserne ikke er væsentlige og ikke påvirker den bestilte rejses overordnede karakter. Eventuelle garantikrav er ikke berørt, for så vidt som de ændrede tjenester er mangelfulde.

7.2. Du har også ret til de rettigheder, der er nævnt i det foregående afsnit, i tilfælde af en væsentlig ændring af ydelsen, og du skal også gøre dem gældende straks efter meddelelsen om den væsentlige ændring.

7.3. Ændringer inden for en bestilling (flere personer, hvis det er tilladt; forlængelse) foretager ADRIALIN mod et omkostningstillæg på 30 €. Andre ændringer af bestillingen behandles som en afbestilling.

7.4.1. Der kan ikke foretages ændringer af en reservation inden for de sidste 7 dage før ankomst. Eventuelle yderligere omkostninger, der opstår som følge af en ændring af reservationen inden for de sidste 3 uger før ankomst, kan kun betales via direkte debitering..

7.4.2. Ombestilling af krydstogtrejser kan kun foretages senest 60 dage før rejsens begyndelse. Ombestillingsgebyret udgør 5 % af den bekræftede pris. Ved afbestilling for enkelte personer(ændring i det faktiske deltagerantal) fra og med 3 dage før rejsens begyndelse skal den bestilte forplejning (halv- eller fuldpension) også betales fuldt ud for de personer, som har afbestilt.

8. Annullering

8.1. Du kan når som helst inden lejeperiodens begyndelse trække dig tilbage fra lejekontrakten. Fortrydelseserklæringen er ikke bundet til en bestemt form, men vi anbefaler en skriftlig fortrydelseserklæring eller en e-mail med en anmodning om bekræftelse af hensyn til begge parters kontrolmuligheder. Det er datoen for ADRIALINs modtagelse af meddelelsen om tilbagekaldelse, der er afgørende for tilbagekaldelsen.

8.2. Størrelsen af vores krav på afbestillingsgebyrer afhænger af de aktuelle afbestillingsbetingelser for den pågældende ejendom. Disse fremgår af vores internetside, når du har foretaget beregning af prisen, og anføres i din reservationsbekræftelse.

8.3. Abweichend von den unter Rücktritt genannten Regelungen wird verfahren, wenn Sie von Ihrem Recht Gebrauch machen, einen Ersatzmieter zu stellen. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass ADRIALIN als Reiseveranstalter rechtzeitig vor Reisebeginn eine verbindliche Mitteilung vorliegt, damit die notwendigen Umdispositionen vorgenommen werden können. Voraussetzung ist ferner, dass der Ersatzmieter den besonderen Erfordernissen der Reise entspricht und gesetzliche Vorschriften bzw. behördliche Anordnungen dem nicht entgegenstehen. Mit der Bestätigung der Namensänderung durch den Reiseveranstalter tritt der neue Teilnehmer in die Rechte und Pflichten des Beherbergungsvertrages ein. Die ADRIALIN durch diese Änderung entstehenden Kosten werden Ihnen mit Euro 30 je Vorgang berechnet.

8.4. Det står dig som lejer frit for at dokumentere over for ADRIALIN som arrangør, at der ikke er påført en skade, eller at der er påført en væsentligt mindre skade end det afkrævede beløb.

8.5. Såfremt du har foretaget din bestilling via en anden udbyders portal, kan afvigende afbestillingsgebyrer være gældende. Henvend dig til din udbyder for flere oplysninger herom.

9. Ophævelse / opsigelse fra ADRIALINs side

9.1. ADRIALIN kann vor Mietbeginn vom Beherbergungsvertrag zurücktreten oder nach Mietbeginn den Beherbergungsvertrag kündigen:
a) uden at overholde en frist, hvis den rejsende på trods af henstilling vedvarende forstyrrer gennemførelsen af rejsen eller bringer andre i fare ved sin adfærd eller i øvrigt forholder sig i strid med aftalen.
b) uden at overholde en frist, hvis gennemførelsen af rejsen i væsentlig grad bliver vanskeliggjort, bragt i fare eller generet som følge af force majeure eller en strejke, som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.
Hvis ADRIALIN opsiger boligkontrakten i henhold til litra a), fortabes den samlede pris.
Hvis ADRIALIN trækker sig tilbage fra kontrakten i henhold til b) før lejeperiodens begyndelse, tilbagebetales alle indbetalte beløb straks; yderligere krav er udtrykkeligt udelukket.
Hvis ADRIALIN opsiger kontrakten i overensstemmelse med b) efter lejeperiodens begyndelse, får du den del af den samlede pris, der svarer til de udgifter, som ADRIALIN har sparet, tilbagebetalt.

9.2. Hvis der er angivet et mindste antal deltagere i beskrivelsen af overnatningsstedet eller i andre dokumenter, der er blevet en del af kontrakten, kan ADRIALIN senest den 22. dag før rejsens begyndelse træde tilbage fra overnatningskontrakten, hvis dette antal deltagere ikke er nået. Hvis ADRIALIN i et sådant tilfælde trækker sig tilbage fra botilbuddet, kan kunden kræve at få et erstatningstilbud, forudsat at ADRIALIN kan levere dette fra sit eget tilbud uden ekstra omkostninger for kunden. I modsat fald vil kunden naturligvis straks få tilbagebetalt eventuelle betalinger på den samlede pris.

10. Indretningen af de lejede ferieboliger

10.1. I ferielejlighederne og feriehusene forefindes der som regel køkkengrejer og bestik i fuldt omfang og tilstrækkeligt til det antal personer, som er tilmeldt. Et køleskab er altid omfattet af basisudstyret og er derfor ikke altid eksplicit nævnt i beskrivelserne af ferieboligerne. Alt andet teknisk husholdningsudstyr forefindes kun, hvis det udtrykkeligt er nævnt i beskrivelsen.

10.2. Hvis det er muligt at modtage tv via satellit eller kabel, er det anført i teksten med satellit-tv eller kabel-tv. Det er imidlertid ikke dermed ubetinget sikret, at du også kan modtage programmer på kundens sprog.

10.3. Hvis der i materialet er nævnt havemøbler(inventar), betyder det ikke nødvendigvis, at der forefindes en havestol til hver enkelt person. Liggestole og en parasol forefindes ligledes kun, hvis det er nævnt i beskrivelsen af ferieboligen.

10.4. Alle udbudte overnatningssteder er godkendt i henhold til de lokale og landets bestemmelser for indkvartering.
Ferieboligerne er generelt udelukkende tænkt til ferieformål, hvilket også afspejler sig i byggestilen og møbleringen.
Badeværelset og soveværelserne er ofte mindre, sengene er anderledes end hvad man er vant til.
Mange ting tager især sigte på funktionalitet. Den rejsende bør tænke på, at der ikke gælder danske byggeregler i andre lande.
Således kan altan- og trappegelændere være væsentligt lavere, trapper kan være stejlere, og vinduer og døre svarer
ikke til de danske standarder. Lydisoleringen i ferieboligerne er heller ikke altid som man er vant til, men er i
overensstemmelse med de for området typiske forhold, således at lyd- og støjisoleringen kan være forskellig.
Hvad angår feriehuse og ferielejligheder, bor udlejerne ofte selv i ferieboligen i løbet af året, således at dele
af inventaret undertiden er aflåst, da det indeholder deres private ejendele. Der er dog under alle
omstændigheder tilstrækkeligt med rum og plads til at stille og opbevare tingene.
Den internationalt gængse hotelklassificering med stjerner indikerer hotellets standard og beror på de relevante oplysninger om kategorien i det pågældende land.

10.5. I forbindelse med kvadratmeterangivelserne for størrelsen af boligen er der tale om cirka-tal, som kan variere med op til 10 %. Størrelsesangivelserne omfatter også grundarealerne på de faciliteter, du som rejsende kan benytte. Hertil hører navnlig også arealerne på altaner, loggiaer, udestuer eller terrasser.

11. Lejerens rettigheder og pligter

11.1. Du har som lejer ret til at benytte hele ferieboligen inkl. inventar og brugsgenstande. Du forpligter dig til at behandle det lejede og inventaret samt eventuelle fællesfaciliteter med den største mulige omhu.

11.2. Du har pligt til at erstatte en skade, der er opstået i lejeperioden som følge af en fejl fra din side eller dine ledsageres og gæsters side.

12. Antal personer

12.1. Det lejede må ikke benyttes af flere personer end hvad der er anført i kataloget og er blevet bekræftet i rejsebeviset (med undtagelse af et barn under 2 år).

12.2. Ved overbelægning har udlejer ret til at af- eller bortvise de overskydende personer eller forlange forholdsmæssig leje med tillæg af tillægsomkostninger.

13. Ankomst- og afrejsetidspunkt

13.1. Såfremt der ikke er angivet andet, er ankomsttidspunktet altid ankomstdagen mellem kl. 14 og 19. Såfremt du ikke kan overholde det aftalte ankomsttidspunkt, kan det ikke garanteres, at modtagelsen sker behørigt.

13.2. På afrejsedagen skal det lejede senest forlades kl. 10 og afleveres til udlejer eller hans repræsentant.

14. Ansvar

14.1. Inden for rammerne af den pligt til at forholde sig således, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, hæfter ADRIALIN for
a) en samvittighedsfuld forberedelse af indkvarteringstjenesterne
b) en omhyggelig udvælgelse og kontrol af dem, der leverer ydelserne
c) at beskrivelsen af ydelserne er korrekt
d) korrekt levering af de kontraktligt aftalte tjenesteydelser.

14.2. ADRIALINs ansvar for skader, der ikke er personskade, er begrænset til tre gange lejeprisen, for så vidt skaden for lejeren hverken er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller for så vidt ADRIALIN er ansvarlig for skader, som lejeren har pådraget sig udelukkende på grund af en tjenesteyders fejl.

14.3. Et skadeserstatningskrav mod ADRIALIN er for så vidt begrænset eller udelukket, som et krav på skadeserstatning mod den, der leverer ydelserne, kun under bestemte forudsætninger eller begrænsninger kan gøres gældende eller er udelukket under bestemte forudsætninger på grundlag af internationale aftaler eller lovbestemmelser, som hviler herpå, og som skal anvendes på de ydelser, som en ydelsesleverandør skal levere.

14.4. Du har inden for lovgivningens rammer pligt til ved eventuelt forkommende problemer med ydelser at gøre alt, hvad der med rimelighed kan forlanges, for at bidrage til en afhjælpning af problemet og mindske eller undgå en eventuelt forekommende skade. Deraf følger især forpligtelsen til omgående at underrette de lokale servicekontorer/kontaktpersoner, som er anført i rejsepapirerne, om reklamationer. Hvis en omgående underretning om manglerne undlades som følge af egen fejl, bortfalder rejsearrangørens forpligtelse til yde nedslag eller skadeserstatning.

14.5. Ydelsesleverandørerne (ejer, nøgleindehaver, agentur osv.) har hverken funktion som rejseledelse, ej heller repræsenterer de ADRIALIN og har heller ikke ret til at anerkende krav og afgive og/eller modtage retligt bindende erklæringer.

14.6. Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung von Leistungen können Sie innerhalb von einem Monat nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber ADRIALIN geltend machen, wobei wir dringend die Schriftform empfehlen. Voraussetzung ist, dass die vereinbarten Leistungen oder die von Ihnen angenommenen Ersatzleistungen nicht vertragsgemäß erbracht wurden, dass Sie den Mangel unverzüglich anzeigten und dass eine ausreichende Abhilfe nicht erfolgte. Wird die Leistung durch Mängel ganz erheblich beeinträchtigt, so können Sie den Beherbergungsvertrages kündigen. Voraussetzung ist in aller Regel, dass Sie bei ADRIALIN mit angemessener Fristsetzung Abhilfe verlangt haben und diese Frist ergebnislos verstrichen ist.

14.7. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar for oplysninger i stedsbeskrivelserne, da disse ikke er omfattet af aftalen, og da arrangøren ikke kan øve indflydelse på deres opståen. Desuden bliver de ikke kontrolleret for rigtighed.

14.8. En forældelsesfrist på et år efter afslutningen af indkvarteringen, som fastsat i kontrakten, anses for at være aftalt mellem dig og ADRIALIN.

14.9. En overdragelse af krav mod ADRIALIN til tredjemand, herunder til ægtefælle og slægtninge af 1. grad, er udelukket. Det er ligeledes ikke tilladt at gøre rejsedeltagerens krav gældende ad rettens vej ved tredjemand i eget navn.

14.10. Skader på bagage eller forsinkelser i fremsendelsen ved flyrejser og anden transport bør omgående lokalt også meddeles til den ansvarlige transportvirksomhed og en skriftlig bekræftelse (f.eks. en Lost Report ved flytransport) tilvejebringes for at undgå tab af krav i henhold til internationale aftaler.

15. Indrejsebestemmelser

15.1. For Kroatien, Italien, Spanien, Frankrig, Østrig og Tyrkiet skal EU-statsborgere have et gyldigt pas eller identitetskort til indrejsen (ved ophold i mindre end 30 dage).

15.2. Statsborgere fra ikke-EU-lande er selv ansvarlige for at overholde alle de visa-, vaccinations- og toldregler, som er vigtige for at gennemføre rejsen. Alle ulemper, især betaling af afbestillingsomkostninger, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse regler, påhviler dig.

15.3. Mod et tillæg på 20,00 EUR udsteder vi særskilte erklæringer, som er nødvendige for at ansøge om et visum. Disse fremsendes pr. post.

16. Retsgyldighed og værneting

16.1. Ugyldigheden af enkelte bestemmelser i boligkontrakten medfører ikke, at hele boligkontrakten er ugyldig.

16.2. Kunden kan kun anlægge sag mod rejsearrangøren på dennes hjemsted.

16.3. For søgsmål, som rejsearrangøren rejser mod kunden, er det kundens bopæl, som er retningsgivende . Für Klagen gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Beherbergungsvertrages, die Kaufleute, juristische Personen des öffentlichen oder privaten Rechts oder Personen sind, die Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben, oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz des Reiseveranstalters vereinbart.

16.4. Ovenstående bestemmelser gælder ikke,
a) hvis og i det omfang bestemmelser i internationale aftaler, som finder anvendelse på aftalen om indkvartering mellem kunden og rejsearrangøren, og som ikke kan udelukkes kontraktmæssigt, på anden måde er til fordel for kunden, eller
b) hvis og i det omfang ikke-obligatoriske bestemmelser, der gælder for boligkontrakten i den EU-medlemsstat, som kunden tilhører, er gunstigere for kunden end nedenstående bestemmelser eller de tilsvarende lovbestemte bestemmelser.

16.5. EU-Kommissionen stiller en online-platform til bilæggelse af tvister (OTB-platform) til rådighed. Du finder platformen under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vores email-adresse er : contact@adrialin.dk.

17. Beskyttelse mod afbestillingsomkostninger (BAO)

17.1. Entscheidet sich der Kunde für einen ADRIALIN-Reiserücktrittskostenschutz (RRS), sind diese Kosten nach Zustandekommen des Beherbergungsvertrages fällig.

17.2.1. Hvis du efter eget ønske har bestilt en beskyttelse mod afbestillingsomkostninger, afstår vi fra de afbestillingsgebyrer, som er anført i aftalen (med fradrag af en selvrisiko på 20 %), hvis en rejsedeltager ikke tiltræder rejsen af følgende årsager:
a) Dødsfald, alvorlig ulykke, uventet alvorlig sygdom eller vaccinationsintolerance på rejsedeltagerens side;
b) skader på rejsedeltagerens ejendom som følge af brand, naturbegivenheder eller strafbare handlinger fra andres side, såfremt skaden er betydelig eller rejsedeltagerens tilstedeværelse er påkrævet for at fastslå skaderne;
c) uventet driftsbetinget opsigelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgiverens side, såfremt det er forbundet med, at rejsedeltageren mister sin arbejdsplads;
d) rejsedeltagerens påbegyndelse af et ansættelsesforhold, såfremt han ved bestillingen af rejsen var registreret som arbejdsløs og arbejdsformidlingskontoret har godkendt rejsen;
e) uventet indkaldelse af rejsedeltageren til værnepligtstjeneste, til civil værnepligtstjeneste eller til en obligatorisk tjenesteudøvelse, som er forbundet hermed, såfremt tidspunktet ikke kan udsættes og rejsedeltageren ikke kan få godtgjort afbestillingsgebyrerne af tredjemand;
f) rejsedeltagerens reeksamination ved eksaminer på en skole eller et universitet, som han ikke har bestået, hvis reeksaminationen har til formål at undgå, at skoletiden eller studietiden forlænges, hvis rejsen blev bestilt før det tidspunkt, hvor den ikke-beståede eksamen fandt sted, og hvis reeksaminationstidspunket ligger i den rejseperiode, som er bestilt;
g) alvorlig ulykke, uventet alvorlig sygdom eller vaccinationsintolerance for en hund, som rejsedeltageren ejer og er tilmeldt til rejsen.

17.2.2. Tilsvarende gælder for enhver medrejsende, som har bestilt rejsen sammen med rejsedeltageren samt har bestilt beskyttelse mod afbestillingsomkostninger.

17.2.3. De under pkt. a) og b) anførte årsager gælder desuden tilsvarende, hvis familiemedlemmer til rejsedeltageren eller til en ligestillet medrejsende eller de personer er berørt, som passer ikke-medrejsende mindreårige eller famliemedlemmer med plejebehov i stedet for rejsedeltageren eller en inkluderet medrejsende. Hvis mere end 4 personer i fællesskab har bestilt en rejse, gælder beskyttelsen mod afbestillingsomkostninger kun for den rejsedeltager eller den inkluderede medrejsende, hvis familiemedlemmer eller plejepersoner er berørt.

17.3. Rejsedeltageren og enhver inkluderet medrejsende har pligt til

a) efter indtræden af årsagen til afbestilling omgående at afbestille rejsen for at holde afbestillingsomkostningerne så lave som muligt;
b) at dokumentere en alvorlig ulykke, en uventet alvorlig sygdom og vaccinationsintolerance ved hjælp af en lægeattest, psykiatriske sygdomme ved hjælp af en attest fra en speciallæge i psykiatri, dødsfald ved hjælp af en dødsattest. På forlangende skal der fremlægges en attest fra en speciallæge og en attestation af uarbejdsdygtighed, og spørgsmålet om manglende rejseevne på grund af en alvorlig ulykke eller en uventet alvorlig sygdom skal kontrolleres ved hjælp af speciallægeerklæringer. De undersøgende læger skal til det formål fritages for deres tavshedspligt;
c) ved tab af arbejdsplads at fremlægge opsigelsesbrevet fra arbejdsgiveren;
d) ved påbegyndelse af et ansættelsesforhold at fremlægge en bekræftelse fra arbejdsformidlingskontoret på godkendelse af den afbestilte rejse;
e) at undgå alt, som kunne medføre unødvendige ekstra omkostninger;
f) at overdrage krav på skadeserstatning mod tredjemand svarende til afbestillingsomkostningerne til udbyderen.

17.4. Hvis en rejsedeltager eller en inkluderet medrejsende misligholder en af disse pligter, bortfalder beskyttelsen mod afbestillingsomkostninger. Dette gælder ikke, hvis rejsedeltageren eller den inkluderede medrejsende dokumenterer, at han hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det gælder desuden ikke, såfremt rejsedeltageren eller den inkluderede medrejsende dokumenterer, at han kun har handlet groft uagtsomt, og at misligholdelsen ikke har haft nogen indflydelse på afbestillingsomkostningernes størrelse.

17.5. Den selvrisiko, som rejsedeltageren eller den inkluderede medrejsende skal bære, udgør for hvert tilfælde af beskyttelse mod afbestillingsomkostninger 20 % af den skade, som er berettiget til at blive godtgjort.

18. Adrialin-Plus-pakke

18.1. Adrialin-Plus-pakken er en rejseydelse, som du yderligere kan beskytte din ferie med, og hvor du nemt kan planlægge og håndtere din rejse.

18.2. Vi støtter dig med råd og vejledning: Ifm. alle spørgsmål og ønsker du har vedrørende din rejse og derudover til fakta og tilbud på dit feriested. Vores kvalificerede medarbejdere rådgiver og hjælper dig gerne videre.

18.3. Du finder nummeret til din lokale rejseservice på dit eget sprog på din rejsekupon.

18.4. I vores udførlige rejsefører finder du rejseoplysninger om dit rejsemål: om landet, området og stederne. Her finder du også anbefalinger til udflugter, seværdigheder osv. Data om klima og rejsevejr er også til rådighed.

18.5. Derudover er en digital oversigt over alle kundedokumenter til rådighed for vores kunder: Reservationsbekræftelse, rejsekupon o.a.

18.6. Sikkerhed er også i højsædet hos os. Derfor har vi indrettet et ADRIALIN-krisemanagement til dig.

18.7. Vi tilbyder også en tolke-hotline til vores kunder, som de kan bruge ifm. den rejse, der er bestilt gennem os.

18.8. Hos os er du i eksperters hænder: Rådgivning og service før, under og efter din rejse hører med til vores service.

ekspertkvalitet

Slap af ligesom tusindvis af tilfredse kunder...

rejs UDEN BEKYMRINGER

 • også service under din rejse
 • Prisgaranti
 • tusinder af tilfredse gæster

medlem i

I partnerskab med

 • Adrialin er partner med den kroatiske turistorganisation

Sikker betaling pr.

 Overførsel og følgende betalingstyper:
PayPal, debetnota, MasterCard, Visa, American Express
ESIF
EU
Hamag

Adrialin i hele verden

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE