Almindelige forretningsbetingelser

Aftalens tekst lagres ikke ved bestillingen. Du kan selv lagre de almindelige aftalebetingelser, som forefindes i PDF-format.

1. Retsforhold

1.1. Det juridiske forhold mellem dig som kunde og Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, indtastet i Handelsgericht Rijeka under nummer 020025972 (herefter benævnt ADRIALIN, "rejsearrangør" eller "arrangør") er omfattet af de lovbestemte bestemmelser og af nedenstående rejsebetingelser (AGB), som supplerer og supplerer de lovbestemte bestemmelser. Ved at foretage en booking anerkender den enkelte kunde disse betingelser som værende udelukkende bindende for ham/hende selv og for de personer, som han/hun også har tilmeldt.

1.2. De almindelige forretningsbetingelser (AFB)kan til enhver tid ses i kataloget og online(trykt version).

2. Indgåelse af boligkontrakten

2.1. Reservationen kan foretages af myndige personer skriftligt, mundtligt, telefonisk eller online hos ADRIALIN. Med din reservation afgiver du et bindende tilbud til ADRIALIN om at indgå en kontrakt om indkvartering, hvorved du er bundet af dit tilbud, indtil ADRIALIN skriftligt har bekræftet eller annulleret det. Indkøbskontrakten er indgået, når ADRIALIN sender den online reservationsbekræftelse/faktura i tekstform, som straks sendes pr. e-mail, senest inden for 7 dage. Bemærk venligst: Den automatiske bekræftelse af ADRIALINs modtagelse af reservationen pr. e-mail, som sendes ved online-reservationer, er ikke en reservationsbekræftelse.

2.2. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til de lovmæssige bestemmelser ikke er nogen tilbagekaldelsesret for de tilbudte ydelser, men at det kun er de lovmæssige afbestillingsrettigheder, der er gældende.

2.3. Rejsebureauer og andre udbydere optræder kun som formidlere.

2.4. Hvis et objekt ikke er tilgængeligt, kan ADRIALIN tilbyde kunden et eller flere tilsvarende alternativer. Du og rejsearrangøren er ikke bundet af dette nye tilbud. Hvis du ønsker at acceptere den, er proceduren den samme som for en ny reservation.

2.5. Vi modtager gerne kundeønsker ved bestillingen og giver dem videre til udlejerne eller administratorerne. Bemærk imidlertid, at ADRIALIN ikke kan garantere, at ønskerne bliver opfyldt. Særlige ønsker samt bestillinger på en betingelse og mundtlige tillægsaftaler er kun gyldige, hvis de bekræftes skriftligt af ADRIALIN.

3. Betaling

Du kan under bestillingsprocessen vælge mellem følgende former for betaling:
- betaling pr. bankoverførsel
- betaling via debiteringsordning (kun muligt i Tyskland og Østrig)
I processen krypteres online følsomme personlige data som f.eks. kontonummer, navn og adresse i tjenesten ved hjælp af SSL-teknologi.
- Ved bookinger med kort varsel er det ikke sikkert, at alle ovenstående betalingsmuligheder tilbydes.

3.1. Betaling

3.1.1 Der skal betales et depositum umiddelbart efter modtagelse af reservationsbekræftelsen. Beløbet afhænger af det bookede objekt og fremgår på forhånd af tilbuddet. Depositummet vil blive krediteret det samlede beløb efter fakturering.

3.1.2. Forfaldsdatoen kan findes i reservationsbekræftelsen.

3.1.3 Fakturering vil finde sted ved modtagelse af restbeløbet.

3.1.4. For reservationer, der foretages fra den 50. dag før rejsens start (korttidsreservationer), skal det samlede beløb betales med det samme.

3.1.5. Hvis depositummet eller det resterende beløb, eller hele beløbet i tilfælde af kortvarige bookinger, ikke er modtaget rettidigt, kan ADRIALIN nægte at levere ydelserne. ADRIALIN kan desuden opsige kontrakten efter at have udsendt en påmindelse og fastsat en frist. Arrangøren kan kræve afbestillingsgebyrer som kompensation i overensstemmelse med de i punkt 8.2 anførte afbestillingsskalaer, forudsat at der ikke allerede på det pågældende tidspunkt forelå en lejemangel, som berettiger arrangøren til at ophæve kontrakten.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

3.2. Betaling med debitering (kun med tysk eller østrigsk bankkonto)
Ved betaling via direkte debitering giver du ADRIALIN tilladelse til med bistand fra Sparkasse Baden-Baden Gaggenau, Sophienstr. 1, D-76530 Baden-Baden, at opkræve betalinger fra den angivne konto ved hjælp af SEPA-direkte debitering og give dit kreditinstitut instrukser om at honorere disse direkte debiteringer. Opsigelsesfristen nedsættes til en dag. De betingelser, der er aftalt med dit kreditinstitut, finder anvendelse. Direkte debitering er ikke mulig fra opsparingskonti.Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

3.3.Såfremt du har foretaget din bestilling via en anden udbyders portal og betalt til denne, retter den sig efter den påfældende udbyders bestemmelser. Henvend dig til din udbyder for flere oplysninger herom.

4. Værdikuponer

4.1. Hvis du har en kuponkode til en øjeblikkelig rabatkupon og gerne vil indløse den ved reservationen, skal du indtaste den ved reservationen. Den samlede pris reduceres derefter med værdien af kuponen. Efterfølgende kreditering af eksisterende bookinger er ikke mulig.

4.2. Hvis du som en del af en kampagne er blevet tilbudt en værdikupoen, eller hvis bestemte boliger er udbudt med en pengene-tilbage-værdikupon, er de relevante betingelser ang. værdikuponer gældende.

5. Rejsepapirer

5.1. Rejsebeviset sendes til kunden mod betaling af rejsens eller det samlede leje beløb. Hvis det resterende beløb skal betales på stedet, sendes rejsegavekortet efter modtagelse af det kontraktligt skyldige depositum. Rejsebeviset identificerer dig som lejer over for det overvågende rejsebureau eller nøgleindehaveren på stedet (receptionen, ejendomsadministrator) eller hotellet eller feriestedet. Denne indeholder en vejledning til det overvågende rejsebureau eller til den reserverede ejendom, deres adresse og telefonnumre samt indtjekningstider. Kunden skal være opmærksom på, at de resterende rejsedokumenter først vil blive sendt, når den fulde betaling er modtaget.

5.2. Giv os venligst besked med det samme, hvis du ikke har modtaget dine rejsedokumenter fra os senest 5 dage før afrejse. I så fald sender vi dem straks, forudsat at du har betalt. Hvis du ikke giver os besked og ikke påbegynder rejsen på grund af manglende rejsedokumenter, skal vi behandle dette som en afbestilling med omkostninger.

5.3. Hvis du har bestilt på en anden arrangørs portal, er det muligt, at du ikke har modtaget dine rejsedokumenter fra ADRIALIN, men fra denne arrangør. Kontakt din arrangør angående dette.

6. Ydelser, priser

6.1. Omfanget og arten af de ydelser, som ADRIALIN skal levere som led i indkvarteringskontrakten, er udelukkende reguleret af de beskrivelser, illustrationer og prisoplysninger i katalogerne eller på ADRIALINs hjemmeside, som er gyldige for rejseperioden, da de er blevet grundlaget for kontrakten, samt de oplysninger i reservationsbekræftelsen, der henviser hertil. Tillægsaftaler, der ændrer omfanget af de kontraktlige ydelser, kræver en udtrykkelig bekræftelse i tekstform.

6.2. Kommunerne opkræver et samlet gebyr, som skal betales pr. person og dag, og som kaldes "lokal skat" eller "kurgebyr". Du kan i beskrivelsen af ferieboligen se, om dette gebyr allerede er inkluderet i prisen, eller om det skal betales på feriestedet.

6.3. Det fremgår af beskrivelsen af den pågældende feriebolig, om følgende ydelser og tillægsomkostninger er inkluderet i prisen: el-, vand- og gasforbrug, sengetøj, slutrengøring og andre tillægsydelser, der er betegnet som sådan.

6.4. Andre tillægsydelser er anført som sådan og betales på feriestedet.

6.5. Ved udleveringen af nøglerne kan der forlanges et rimeligt beløb (depositum) som sikkerhed for eventuelle skader. Tilbagebetalingen eller afregningen sker, hvis ferieboligen og inventaret ved afslutningen af opholdet er givet tilbage i behørig og rengjort stand.

6.6. Slutrengøringen i ferielejlighederne og feriehusene foretages af dig som kunde uanset den slutrengøring, som udlejerne står for. Slutrengøringen omfatter opvask og oprydning af køkkengrejer, fjernelse af alt affald og fejning i alle rum, således at ferieboligen kan afleveres renfejet.

6.7. Ved beskrivelserne af ferieboligerne bliver der gjort opmærksom på, om der i den lejede feriebolig forefindes håndklæder, eller om de skal medbringes. Udlejer stiller ofte viskestykker til rådighed, vi anbefaler dog generelt, at du selv medbringer dem. Du skal ligeledes som oftest medbringe toiletpapir (undtagen i hotellerne) samt opvaske- og rengøringsmidler.

6.8. Såfremt ekstra senge og/eller børnesenge står til disposition, er det anført i beskrivelsen af den pågældende feriebolig. Ekstra senge og børnesenge skal altid bestilles ved reserveringen og bekræftes, og rejsebeviset skal have en tilsvarende anmærkning.

6.9. Du kan ligeledes se i beskrivelsen af ferieboligen, om det er tilladt at medbringe et husdyr. Et husdyr skal under alle omstændigheder anføres ved bestillingen, også selv om det er tilladt i henhold til beskrivelsen. Tilladelsen gælder principielt kun for ét husdyr. Hvis husdyr ikke er tilladt, betyder dette ikke nødvendigvis, at man ikke kan regne med husdyr i huset, i ferieanlægget osv., eller at der ikke i perioder holdes husdyr i den feriebolig, som du har bestilt. Hvis husdyr principielt er tilladt, betyder dette ikke automatisk, at de må bevæge sig frit over det hele. I mange ferieanlæg må hunde f.eks. ikke komme ind på poolområdet og de grønne arealer, dette gælder i særlig grad i givet fald for restauranter o.l. Der kan være pligt til at føre hunde i snor. Enkelthusenes pools er også forbudt område for hunde. Mange steder må man ikke tage husdyr med hen til strandafsnit eller strandanlæg, og således må man ofte udvise mobilitet på dette område.

6.10. Ved særtilbud, f.eks. 14=10 eller 7=5, ved procentuelle rabatter på lejen, ved aktioner som f.eks. rabatter for personer, der bestiller tidligt, eller specialtilbud skal eventuelle variable tillægsomkostninger betales for den fulde opholdsperiode. Hvis opholdet ved særtilbud overlapper to rejseperioder, bliver den laveste uge- eller dagspris altid lagt til grund som rabat.

6.11. Hvis ADRIALIN udtrykkeligt på andres vegne formidler programmer fra andre rejsearrangører eller enkelte ydelser fra andre udbydere, f.eks. udflugter, flyrejser, udlejningsbil osv., påtager ADRIALIN sig kun en korrekt formidling og ikke selve ydelsen. Etableringen af den formidlede aftale og indholdet deri retter sig efter de relevante lovbestemmelser og eventuelt efter den pågældende aftalepartners betingelser.

7. Ændringer i ydelserne

7.1. Ændringer eller afvigelser af enkelte ydelser fra det aftalte indhold af indkvarteringskontrakten, som bliver nødvendige efter indgåelsen af kontrakten, og som ikke er forårsaget af os i strid med god tro, er kun tilladt, hvis ændringerne og afvigelserne ikke er væsentlige og ikke påvirker den bestilte rejses overordnede karakter. Eventuelle garantikrav er ikke berørt, for så vidt som de ændrede tjenester er mangelfulde.

7.2. Du har også ret til de rettigheder, der er nævnt i det foregående afsnit, i tilfælde af en væsentlig ændring af ydelsen, og du skal også gøre dem gældende straks efter meddelelsen om den væsentlige ændring.

7.3. Ændringer inden for en bestilling (flere personer, hvis det er tilladt; forlængelse) foretager ADRIALIN mod et omkostningstillæg på 30 €. Andre ændringer af bestillingen behandles som en afbestilling.

7.4.1. Der kan ikke foretages ændringer af en reservation inden for de sidste 7 dage før ankomst. Eventuelle yderligere omkostninger, der opstår som følge af en ændring af reservationen inden for de sidste 3 uger før ankomst, kan kun betales via direkte debitering..

7.4.2. Ombestilling af krydstogtrejser kan kun foretages senest 60 dage før rejsens begyndelse. Ombestillingsgebyret udgør 5 % af den bekræftede pris. Ved afbestilling for enkelte personer(ændring i det faktiske deltagerantal) fra og med 3 dage før rejsens begyndelse skal den bestilte forplejning (halv- eller fuldpension) også betales fuldt ud for de personer, som har afbestilt.

8. Annullering

8.1. Du kan når som helst inden lejeperiodens begyndelse trække dig tilbage fra lejekontrakten. Fortrydelseserklæringen er ikke bundet til en bestemt form, men vi anbefaler en skriftlig fortrydelseserklæring eller en e-mail med en anmodning om bekræftelse af hensyn til begge parters kontrolmuligheder. Det er datoen for ADRIALINs modtagelse af meddelelsen om tilbagekaldelse, der er afgørende for tilbagekaldelsen.

8.2. Størrelsen af vores krav på afbestillingsgebyrer afhænger af de aktuelle afbestillingsbetingelser for den respektive ejendom. Disse vil blive vist på vores hjemmeside, efter at prisen er blevet beregnet, og vil blive inkluderet i din reservationsbekræftelse.

8.3. Der vil blive gjort afvigelser fra de bestemmelser, der er nævnt under fortrydelsesret, hvis du gør brug af din ret til at stille en vikar til rådighed. Forudsætningen herfor er dog, at ADRIALIN som rejsearrangør modtager en bindende meddelelse i god tid før rejsens start, så de nødvendige ændringer kan foretages. Det er ligeledes en forudsætning, at vikarudlejeren opfylder de særlige krav, der stilles til rejsen, og at lovbestemmelser eller officielle påbud ikke er i modstrid hermed. Med rejsearrangørens bekræftelse af navneskiftet træder den nye deltager ind i de rettigheder og forpligtelser, der følger af opholdskontrakten. De omkostninger, som ADRIALIN pådrager sig som følge af denne ændring, vil blive opkrævet med 30 euro pr. transaktion.

8.4. Det står dig som lejer frit for at dokumentere over for ADRIALIN som arrangør, at der ikke er påført en skade, eller at der er påført en væsentligt mindre skade end det afkrævede beløb.

8.5. Såfremt du har foretaget din bestilling via en anden udbyders portal, kan afvigende afbestillingsgebyrer være gældende. Henvend dig til din udbyder for flere oplysninger herom.

8.6. Afbestillingsanmodninger behandles normalt inden for en arbejdsdag. Hvis aflysningen resulterer i et tilgodehavende for dig, vil dette blive refunderet til dig med det samme via den betalingsmetode, du valgte til at betale for din booking.

9. Ophævelse / opsigelse fra ADRIALINs side

9.1. ADRIALIN kan træde tilbage fra boligkontrakten før lejeperiodens begyndelse eller opsige boligkontrakten efter lejeperiodens begyndelse:
a) uden at overholde en frist, hvis den rejsende på trods af henstilling vedvarende forstyrrer gennemførelsen af rejsen eller bringer andre i fare ved sin adfærd eller i øvrigt forholder sig i strid med aftalen.
b) uden at overholde en frist, hvis gennemførelsen af rejsen i væsentlig grad bliver vanskeliggjort, bragt i fare eller generet som følge af force majeure eller en strejke, som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.
Hvis ADRIALIN opsiger boligkontrakten i henhold til litra a), fortabes den samlede pris.
Hvis ADRIALIN trækker sig tilbage fra kontrakten i henhold til b) før lejeperiodens begyndelse, tilbagebetales alle indbetalte beløb straks; yderligere krav er udtrykkeligt udelukket.
Hvis ADRIALIN opsiger kontrakten i overensstemmelse med b) efter lejeperiodens begyndelse, får du den del af den samlede pris, der svarer til de udgifter, som ADRIALIN har sparet, tilbagebetalt.

9.2. Hvis der er angivet et mindste antal deltagere i beskrivelsen af overnatningsstedet eller i andre dokumenter, der er blevet en del af kontrakten, kan ADRIALIN senest den 22. dag før rejsens begyndelse træde tilbage fra overnatningskontrakten, hvis dette antal deltagere ikke er nået. Hvis ADRIALIN i et sådant tilfælde trækker sig tilbage fra botilbuddet, kan kunden kræve at få et erstatningstilbud, forudsat at ADRIALIN kan levere dette fra sit eget tilbud uden ekstra omkostninger for kunden. I modsat fald vil kunden naturligvis straks få tilbagebetalt eventuelle betalinger på den samlede pris.

10. Indretningen af de lejede ferieboliger

10.1. I ferielejlighederne og feriehusene forefindes der som regel køkkengrejer og bestik i fuldt omfang og tilstrækkeligt til det antal personer, som er tilmeldt. Et køleskab er altid omfattet af basisudstyret og er derfor ikke altid eksplicit nævnt i beskrivelserne af ferieboligerne. Alt andet teknisk husholdningsudstyr forefindes kun, hvis det udtrykkeligt er nævnt i beskrivelsen.

10.2. Hvis det er muligt at modtage tv via satellit eller kabel, er det anført i teksten med satellit-tv eller kabel-tv. Det er imidlertid ikke dermed ubetinget sikret, at du også kan modtage programmer på kundens sprog.

10.3. Hvis der i materialet er nævnt havemøbler(inventar), betyder det ikke nødvendigvis, at der forefindes en havestol til hver enkelt person. Liggestole og en parasol forefindes ligledes kun, hvis det er nævnt i beskrivelsen af ferieboligen.

10.4. Alle udbudte overnatningssteder er godkendt i henhold til de lokale og landets bestemmelser for indkvartering.
Ferieboligerne er generelt udelukkende tænkt til ferieformål, hvilket også afspejler sig i byggestilen og møbleringen.
Badeværelset og soveværelserne er ofte mindre, sengene er anderledes end hvad man er vant til.
Mange ting tager især sigte på funktionalitet. Den rejsende bør tænke på, at der ikke gælder danske byggeregler i andre lande.
Således kan altan- og trappegelændere være væsentligt lavere, trapper kan være stejlere, og vinduer og døre svarer
ikke til de danske standarder. Lydisoleringen i ferieboligerne er heller ikke altid som man er vant til, men er i
overensstemmelse med de for området typiske forhold, således at lyd- og støjisoleringen kan være forskellig.
Hvad angår feriehuse og ferielejligheder, bor udlejerne ofte selv i ferieboligen i løbet af året, således at dele
af inventaret undertiden er aflåst, da det indeholder deres private ejendele. Der er dog under alle
omstændigheder tilstrækkeligt med rum og plads til at stille og opbevare tingene.
Den internationalt gængse hotelklassificering med stjerner indikerer hotellets standard og beror på de relevante oplysninger om kategorien i det pågældende land.

10.5. I forbindelse med kvadratmeterangivelserne for størrelsen af boligen er der tale om cirka-tal, som kan variere med op til 10 %. Størrelsesangivelserne omfatter også grundarealerne på de faciliteter, du som rejsende kan benytte. Hertil hører navnlig også arealerne på altaner, loggiaer, udestuer eller terrasser.

11. Lejerens rettigheder og pligter

11.1. Du har som lejer ret til at benytte hele ferieboligen inkl. inventar og brugsgenstande. Du forpligter dig til at behandle det lejede og inventaret samt eventuelle fællesfaciliteter med den største mulige omhu.

11.2. Du har pligt til at erstatte en skade, der er opstået i lejeperioden som følge af en fejl fra din side eller dine ledsageres og gæsters side.

12. Antal personer

12.1. Det lejede må ikke benyttes af flere personer end hvad der er anført i kataloget og er blevet bekræftet i rejsebeviset (med undtagelse af et barn under 2 år).

12.2. Ved overbelægning har udlejer ret til at af- eller bortvise de overskydende personer eller forlange forholdsmæssig leje med tillæg af tillægsomkostninger.

13. Ankomst- og afrejsetidspunkt

13.1. Såfremt der ikke er angivet andet, er ankomsttidspunktet altid ankomstdagen mellem kl. 14 og 19. Såfremt du ikke kan overholde det aftalte ankomsttidspunkt, kan det ikke garanteres, at modtagelsen sker behørigt.

13.2. På afrejsedagen skal det lejede senest forlades kl. 10 og afleveres til udlejer eller hans repræsentant.

14. Ansvar

14.1. Inden for rammerne af den pligt til at forholde sig således, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, hæfter ADRIALIN for
a) en samvittighedsfuld forberedelse af indkvarteringstjenesterne
b) en omhyggelig udvælgelse og kontrol af dem, der leverer ydelserne
c) at beskrivelsen af ydelserne er korrekt
d) korrekt levering af de kontraktligt aftalte tjenesteydelser.

14.2. ADRIALINs ansvar for skader, der ikke er personskade, er begrænset til tre gange lejeprisen, for så vidt skaden for lejeren hverken er forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller for så vidt ADRIALIN er ansvarlig for skader, som lejeren har pådraget sig udelukkende på grund af en tjenesteyders fejl.

14.3. Et skadeserstatningskrav mod ADRIALIN er for så vidt begrænset eller udelukket, som et krav på skadeserstatning mod den, der leverer ydelserne, kun under bestemte forudsætninger eller begrænsninger kan gøres gældende eller er udelukket under bestemte forudsætninger på grundlag af internationale aftaler eller lovbestemmelser, som hviler herpå, og som skal anvendes på de ydelser, som en ydelsesleverandør skal levere.

14.4. Du har inden for lovgivningens rammer pligt til ved eventuelt forkommende problemer med ydelser at gøre alt, hvad der med rimelighed kan forlanges, for at bidrage til en afhjælpning af problemet og mindske eller undgå en eventuelt forekommende skade. Deraf følger især forpligtelsen til omgående at underrette de lokale servicekontorer/kontaktpersoner, som er anført i rejsepapirerne, om reklamationer. Hvis en omgående underretning om manglerne undlades som følge af egen fejl, bortfalder rejsearrangørens forpligtelse til yde nedslag eller skadeserstatning.

14.5. Ydelsesleverandørerne (ejer, nøgleindehaver, agentur osv.) har hverken funktion som rejseledelse, ej heller repræsenterer de ADRIALIN og har heller ikke ret til at anerkende krav og afgive og/eller modtage retligt bindende erklæringer.

14.6. Reklamationer for ydelser, der ikke er leveret i overensstemmelse med kontrakten, kan gøres gældende over for ADRIALIN inden for en måned efter den kontraktmæssigt aftalte afslutning af rejsen, idet vi på det kraftigste anbefaler, at de fremsættes skriftligt. Forudsætningen er, at de aftalte ydelser eller de af dig accepterede erstatningsydelser ikke blev leveret i overensstemmelse med kontrakten, at du straks har anmeldt manglen, og at der ikke blev truffet passende afhjælpende foranstaltninger. Hvis ydelsen er væsentligt forringet på grund af mangler, kan du ophæve boligaftalen. Forudsætningen er som regel, at du har anmodet ADRIALIN om afhjælpning med en rimelig frist, og at denne frist er udløbet uden resultat.

14.7. Du kan sende din klage skriftligt til den postadresse, der er anført i punkt 1.1. i disse GTC, eller til den e-mailadresse, hvorfra du modtog reservationsdokumenterne. Klager vil generelt blive besvaret inden for 14 dage fra datoen for modtagelse af ADRIALIN.

14.8. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar for oplysninger i stedsbeskrivelserne, da disse ikke er omfattet af aftalen, og da arrangøren ikke kan øve indflydelse på deres opståen. Desuden bliver de ikke kontrolleret for rigtighed.

14.9. En forældelsesfrist på et år efter afslutningen af indkvarteringen, som fastsat i kontrakten, anses for at være aftalt mellem dig og ADRIALIN.

14.10. En overdragelse af krav mod ADRIALIN til tredjemand, herunder til ægtefælle og slægtninge af 1. grad, er udelukket. Det er ligeledes ikke tilladt at gøre rejsedeltagerens krav gældende ad rettens vej ved tredjemand i eget navn.

14.11. Skader på bagage eller forsinkelser i fremsendelsen ved flyrejser og anden transport bør omgående lokalt også meddeles til den ansvarlige transportvirksomhed og en skriftlig bekræftelse (f.eks. en Lost Report ved flytransport) tilvejebringes for at undgå tab af krav i henhold til internationale aftaler.

15. Indrejsebestemmelser

15.1. For Kroatien, Italien, Spanien, Frankrig, Østrig og Tyrkiet skal EU-statsborgere have et gyldigt pas eller identitetskort til indrejsen (ved ophold i mindre end 30 dage).

15.2. Statsborgere fra ikke-EU-lande er selv ansvarlige for at overholde alle de visa-, vaccinations- og toldregler, som er vigtige for at gennemføre rejsen. Alle ulemper, især betaling af afbestillingsomkostninger, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse regler, påhviler dig.

15.3. Mod et tillæg på 20,00 EUR udsteder vi særskilte erklæringer, som er nødvendige for at ansøge om et visum. Disse fremsendes pr. post.

16. Retsgyldighed og værneting

16.1. Ugyldigheden af enkelte bestemmelser i boligkontrakten medfører ikke, at hele boligkontrakten er ugyldig.

16.2. Kunden kan kun anlægge sag mod rejsearrangøren på dennes hjemsted.

16.3. For søgsmål, som rejsearrangøren rejser mod kunden, er det kundens bopæl, som er retningsgivende . I forbindelse med retssager mod kunder eller aftalepartnere i forbindelse med indkvarteringskontrakten, som er erhvervsdrivende, offentlig- eller privatretlige juridiske personer eller personer, der har deres bopæl eller sædvanlige opholdssted i udlandet, eller hvis bopæl eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges, er der enighed om, at rejsearrangørens vedtægtsmæssige hjemsted er værneting.

16.4. Ovenstående bestemmelser gælder ikke,
a) hvis og i det omfang bestemmelser i internationale aftaler, som finder anvendelse på aftalen om indkvartering mellem kunden og rejsearrangøren, og som ikke kan udelukkes kontraktmæssigt, på anden måde er til fordel for kunden, eller
b) hvis og i det omfang ikke-obligatoriske bestemmelser, der gælder for boligkontrakten i den EU-medlemsstat, som kunden tilhører, er gunstigere for kunden end nedenstående bestemmelser eller de tilsvarende lovbestemte bestemmelser.

16.5. EU-Kommissionen stiller en online-platform til bilæggelse af tvister (OTB-platform) til rådighed. Du finder platformen under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vores email-adresse er : contact@adrialin.dk . ADRIALIN er ikke forpligtet til at deltage i voldgiftssager.