Kroatien Ferie med Adrialin

Almindelige forretningsbetingelser

Aftalens tekst lagres ikke ved bestillingen. Du kan selv lagre de almindelige aftalebetingelser, som forefindes i PDF-format.

1. Retsforhold

1.1. Retsforholdet mellem dig som kunde og Adrialin d.o.o., Krčka 2a, 53270 Senj, Kroatien, indført i Handelsgericht Rijeka under nr. 020025972 (i det følgende kaldt ADRIALIN, „rejsearrangør“ eller „arrangør“), er reguleret af lovbestemmelserne, især §§ 651a ff i BGB, og af følgende rejsebetingelser (AFB), som udfylder og supplerer lovbestemmelserne. Hver kunde anerkender ved rejsetilmeldingen for sig selv og for de af ham tilmeldte personer disse betingelser som værende alene bindende.

1.2. De almindelige forretningsbetingelser (AFB)kan til enhver tid ses i kataloget og online(trykt version).

2. Indgåelse af rejseaftale

2.1. Rejsetilmeldingen kan foretages af myndige personer skriftligt, mundtligt, telefonisk eller online hos ADRIALIN. Ved din rejsetilmelding tilbyder du ADRIALIN bindende, at der indgås en rejseaftale, idet du er bundet af dit tilbud, indtil der kommer et skriftligt tilsagn eller afslag fra ADRIALIN. Rejseaftalen kommer i stand ved online-fremsendelse af en skriftlig bestillingsbekræftelse/faktura fra ADRIALIN, som sker omgående og senest inden for 7 dage. Bemærk: den automatiske bekræftelse af modtagelsen af rejsetilmeldingen, som ADRIALIN fremsender pr. e-mail ved online-bestillinger, er ikke en bestillingsbekræftelse.

2.2. Vi gør opmærksom på, at der i henhold til de lovmæssige bestemmelser ikke er nogen tilbagekaldelsesret for de tilbudte ydelser, men at det kun er de lovmæssige afbestillingsrettigheder, der er gældende.

2.3. Rejsebureauer og andre udbydere optræder kun som formidlere.

2.4. Hvis en feriebolig ikke er ledig, kan ADRIALIN tilbyde kunden en eller flere tilsvarende alternativer. Du og rejsearrangøren er ikke bundet af dette nye tilbud. Hvis du ønsker at acceptere dette tilbud, er fremgangsmåden den samme som ved en ny rejsetilmelding.

2.5. Vi modtager gerne kundeønsker ved bestillingen og giver dem videre til udlejerne eller administratorerne. Bemærk imidlertid, at ADRIALIN ikke kan garantere, at ønskerne bliver opfyldt. Særlige ønsker samt bestillinger på en betingelse og mundtlige tillægsaftaler er kun gyldige, hvis de bekræftes skriftligt af ADRIALIN.

3. Betaling

Du kan under bestillingsprocessen vælge mellem følgende former for betaling:
- betaling pr. bankoverførsel
- betaling pr. kreditkort
- betaling via debiteringsordning (kun i Tyskland)
- Betaling via PayPal-konto
Ved bookninger, der finder sted inden for 21 dage før rejsens begyndelse, er det kun muligt at betale pr. PayPal, kreditkort eller debetnota (kun i Tyskland. I denne forbindelse bliver følsomme personlige oplysninger, såsom kreditkort- eller kontonummer, navn, adresse, kodet ved hjælp af SSL-teknologien. Såfremt du fremsender kreditkortinformationer til os for betalingen, accepterer du, at Adrialin GmbH reserverer de forfaldne beløb på dit kreditkort til depositum og restbetaling op til 30 dage før forfaldstid.

3.1. Betaling

3.1.1 Depositummet udgør 20 % af rejsens pris og skal erlægges omgående efter modtagelse af bekræftelsen på bestillingen. Depositummet modregnes i rejsens pris.

3.1.2. Restbetalingen udgør 80 % af rejsens pris. Forfaldsdagen for restbetalingen fremgår af bekræftelsen på bestillingen. Ved nogle ferieboliger er det muligt at betale restbeløbet i landets valuta (kuna), når du ankommer til feriestedet. Ved prisberegningen får du vist denne mulighed, hvis den tilbydes.

3.1.3. Ved bestillinger, som foretages fra den 42. dag før rejsens begyndelse (kortfristede bestillinger), forfalder rejsens fulde pris straks. De steder, hvor der tilbydes restbetaling på feriestedet, skal der også kun betales et depositum, og resten betales så i landets valuta (kuna), når du ankommer til feriestedet.

3.1.4. Hvis udbetalingen eller restbetalingen eller det samlede lejebeløb ikke modtages rettidigt ved kortsigtede bestillinger, kan ADRIALIN nægte at levere ydelserne. Desuden kan ADRIALIN efter påkrav og fastsættelse af en frist opsige aftalen. Arrangøren kan som erstatning forlange gebyrer for ophævelsen af aftalen i overenstemmelse med de under pkt. 7.2 og 7.3 nævnte storneringstrin, forudsat at der ikke allerede på dette tidspunkt forelå en rejsemangel, som giver ret til at hæve aftalen.

3.2. Betaling med direkte debitering (kun med tysk bankkonto)
Hvis du betaler via direkte debitering, bemyndiger du ADRIALIN til ved hjælp af InterCard AG, Mehlbeerenstr. 4, D-82024 Taufkirchen (InterCard) at kræve betalinger fra den anførte konto ved hjælp af SEPA-debitering og anmoder dit pengeinstitut om at betale denne opkrævning. Meddelelsesfristen afkortes til en dag. Det er de betingelser, du har aftalt med dit pengeinstitut, der er gældende. Det er ikke muligt at foretage opkrævninger fra opsparingskonti.

3.3. Betaling ved reservationer uden forudbetaling
Ved nogle ferieejendomme tilbydes betaling af reservationen uden forudbetaling. Betaling sker på henrejsedagen via et ved reservationen verificeret kreditkort. Rejsens pris reserveres 30 dage før henrejsen på det anførte kreditkort, beløbet hæves dog først på henrejsedagen. Alternativt er det muligt at betale via PayPal. I så fald reserveres hele beløbet ved reservationen, men hæves først på henrejsedagen.

3.4.Såfremt du har foretaget din bestilling via en anden udbyders portal og betalt til denne, retter den sig efter den påfældende udbyders bestemmelser. Henvend dig til din udbyder for flere oplysninger herom.

4. Værdikuponer

4.1. Hvis du har en værdikupon til en straks-rabat og ønsker at indløse denne ved bestillingen, skal dette angives ved bestillingen. Rejseprisen reduceres så med den tilsvarende kuponværdi. En efterfølgende modregning af eksisterende bestillinger er ikke mulig.

4.2. Ved pengene-tilbage-værdikuponer udbetales det pågældende kuponbeløb til dig, når rejsen er afsluttet.

4.3. Hvis du som en del af en kampagne er blevet tilbudt en værdikupoen, eller hvis bestemte boliger er udbudt med en pengene-tilbage-værdikupon, er de relevante betingelser ang. værdikuponer gældende.

5. Rejsepapirer

5.1. Mod betaling af resten af rejsens pris eller af hele lejebeløbet får kunden tilsendt et rejsebevis. Skal restbeløbet betales på feriestedet, fremsendes rejsebeviset efter modtagelse af det i henhold til aftalen skyldige depositum. Rejsebeviset dokumenterer over for det servicerende rejsebureau eller nøgleindehaveren på feriestedet(receptionen, administratoren)eller hotellet eller ferieanlægget, at du er lejer. Rejsebeviset indeholder en rutebeskrivelse hen til det servicerende rejsebureau eller til den bestilte feriebolig, adressen og telefonnumrene og check-in-tiderne. Kunden bør lægge mærke til, at de resterende rejsepapirer først fremsendes, når hele beløbet er modtaget.

5.2. Du bedes omgående underrette os, hvis du, som har tilmeldt dig rejsen, ikke senest 5 dage før rejsens begyndelse har modtaget dine rejsepapirer fra os. I dette tilfælde vil vi straks sende dem til dig, forudsat at du har betalt. Hvis du ikke underretter os og ikke påbegynder rejsen på grund af manglende rejsepapirer, må vi behandle dette som en afbestilling, der medfører omkostninger for dig.

5.3. Ved reservationer uden forudbetaling sker tilsendelsen af rejsedokumenterne, når rejsens pris er reserveret på det ved reservationen anførte kreditkort eller den ved reservationen anførte PayPal-konto.

5.4. Hvis du har bestilt på en anden arrangørs portal, er det muligt, at du ikke har modtaget dine rejsedokumenter fra ADRIALIN, men fra denne arrangør. Kontakt din arrangør angående dette.

6. Ydelser, priser

6.1. For omfanget og arten af de ydelser, som ADRIALIN skal levere inden for rammerne af rejseaftalen, gælder udelukkende de beskrivelser, billeder og prisoplysninger i katalogerne eller på ADRIALINs internetsider, som er gældende for rejseperioden, og som er blevet aftalegrundlag, samt de oplysninger i rejsebekræftelsen, som henviser til det. Tillægsaftaler, som ændrer omfanget af de aftalemæssige ydelser, skal udtrykkeligt bekræftes skriftligt.

6.2. Kommunerne opkræver et samlet gebyr, som skal betales pr. person og dag, og som kaldes "lokal skat" eller "kurgebyr". Du kan i beskrivelsen af ferieboligen se, om dette gebyr allerede er inkluderet i prisen, eller om det skal betales på feriestedet.

6.3. Det fremgår af beskrivelsen af den pågældende feriebolig, om følgende ydelser og tillægsomkostninger er inkluderet i prisen: el-, vand- og gasforbrug, sengetøj, slutrengøring og andre tillægsydelser, der er betegnet som sådan.

6.4. Andre tillægsydelser er anført som sådan og betales på feriestedet.

6.5. Ved udleveringen af nøglerne kan der forlanges et rimeligt beløb (depositum) som sikkerhed for eventuelle skader. Tilbagebetalingen eller afregningen sker, hvis ferieboligen og inventaret ved afslutningen af opholdet er givet tilbage i behørig og rengjort stand.

6.6. Slutrengøringen i ferielejlighederne og feriehusene foretages af dig som kunde uanset den slutrengøring, som udlejerne står for. Slutrengøringen omfatter opvask og oprydning af køkkengrejer, fjernelse af alt affald og fejning i alle rum, således at ferieboligen kan afleveres renfejet.

6.7. Ved beskrivelserne af ferieboligerne bliver der gjort opmærksom på, om der i den lejede feriebolig forefindes håndklæder, eller om de skal medbringes. Udlejer stiller ofte viskestykker til rådighed, vi anbefaler dog generelt, at du selv medbringer dem. Du skal ligeledes som oftest medbringe toiletpapir (undtagen i hotellerne) samt opvaske- og rengøringsmidler.

6.8. Såfremt ekstra senge og/eller børnesenge står til disposition, er det anført i beskrivelsen af den pågældende feriebolig. Ekstra senge og børnesenge skal altid bestilles ved reserveringen og bekræftes, og rejsebeviset skal have en tilsvarende anmærkning.

6.9. Du kan ligeledes se i beskrivelsen af ferieboligen, om det er tilladt at medbringe et husdyr. Et husdyr skal under alle omstændigheder anføres ved bestillingen, også selv om det er tilladt i henhold til beskrivelsen. Tilladelsen gælder principielt kun for ét husdyr. Hvis husdyr ikke er tilladt, betyder dette ikke nødvendigvis, at man ikke kan regne med husdyr i huset, i ferieanlægget osv., eller at der ikke i perioder holdes husdyr i den feriebolig, som du har bestilt. Hvis husdyr principielt er tilladt, betyder dette ikke automatisk, at de må bevæge sig frit over det hele. I mange ferieanlæg må hunde f.eks. ikke komme ind på poolområdet og de grønne arealer, dette gælder i særlig grad i givet fald for restauranter o.l. Der kan være pligt til at føre hunde i snor. Enkelthusenes pools er også forbudt område for hunde. Mange steder må man ikke tage husdyr med hen til strandafsnit eller strandanlæg, og således må man ofte udvise mobilitet på dette område.

6.10. Ved særtilbud, f.eks. 14=10 eller 7=5, ved procentuelle rabatter på lejen, ved aktioner som f.eks. rabatter for personer, der bestiller tidligt, eller specialtilbud skal eventuelle variable tillægsomkostninger betales for den fulde opholdsperiode. Hvis opholdet ved særtilbud overlapper to rejseperioder, bliver den laveste uge- eller dagspris altid lagt til grund som rabat.

6.11. Hvis ADRIALIN udtrykkeligt på andres vegne formidler programmer fra andre rejsearrangører eller enkelte ydelser fra andre udbydere, f.eks. udflugter, flyrejser, udlejningsbil osv., påtager ADRIALIN sig kun en korrekt formidling og ikke selve ydelsen. Etableringen af den formidlede aftale og indholdet deri retter sig efter de relevante lovbestemmelser og eventuelt efter den pågældende aftalepartners betingelser.

7. Ændringer i ydelserne

7.1. De ændringer eller afvigelser for enkelte rejseydelser fra det aftalte indhold i rejseaftalen, som bliver nødvendige efter indgåelsen af aftalen, og som ikke forårsages af os mod tro og love, er kun tilladt, såfremt ændringerne og afvigelserne ikke er væsentlige og ikke forringer den samlede karakter af den bestilte rejse. Eventuelle garantikrav er ikke berørt, såfremt de ændrede ydelser er behæftet med mangler.

7.2. De rettigheder, som er nævnt i ovenstående afsnit, tilkommer også dig i tilfælde af en væsentlig rejseændring og skal ligeledes gøres gældende omgående efter meddelelsen om den væsentlige ændring.

7.3. Ændringer inden for en bestilling (flere personer, hvis det er tilladt; forlængelse) foretager ADRIALIN mod et omkostningstillæg på 30 €. Andre ændringer af bestillingen behandles som en afbestilling.

7.4.1. En bestilling kan ikke ændres inden for de sidste 7 dage inden ankomsten. Eventuelle meromkostninger, der opstår som følge af en ændring af bestillingen inden for de sidste 3 uger inden ankomsten, kan kun betales med et kreditkort.

7.4.2. Ombestilling af krydstogtrejser kan kun foretages senest 60 dage før rejsens begyndelse. Ombestillingsgebyret udgør 5 % af den bekræftede pris. Ved afbestilling for enkelte personer(ændring i det faktiske deltagerantal) fra og med 3 dage før rejsens begyndelse skal den bestilte forplejning (halv- eller fuldpension) også betales fuldt ud for de personer, som har afbestilt.

8. Afbestilling af rejse

8.1. Du kan til enhver tid inden rejsens begyndelse afbestille rejsen. Afbestillingen er ikke bundet til en bestemt form. Af hensyn til muligheden for dokumentation anbefaler vi imidlertid for begge parter en skriftlig afbestilling eller en e-mail med opfordring til bekræftelse. Retningsgivende for afbestillingen er, at ADRIALIN modtager afbestillingen.

8.2. Størrelsen af vores krav på afbestillingsgebyrer afhænger af de aktuelle afbestillingsbetingelser for den pågældende ejendom. Disse fremgår af vores internetside, når du har foretaget beregning af prisen, og anføres i din reservationsbekræftelse.

8.3. Der gælder andre bestemmelser end dem, der er nævnt under afbestilling, hvis du gør brug af din ret til at finde en anden lejer. Det er dog en forudsætning, at ADRIALIN som rejsearrangør i god tid inden rejsens begyndelse får en bindende meddelelse, således at de nødvendige omdisponeringer kan foretages. Det er desuden en forudsætning, at den nye lejer opfylder de særlige krav til rejsen, og at lovbestemmelser eller myndighedsregler ikke er til hinder for det. Når rejsearrangøren har bekræftet navneændringen, indtræder den nye lejer i rettighederne og pligterne i henhold til rejseaftalen. Vi beregner os de omkostninger, som påføres ADRIALIN i forbindelse med denne ændring. De udgør euro 30 pr. gang.

8.4. Det står dig som lejer frit for at dokumentere over for ADRIALIN som arrangør, at der ikke er påført en skade, eller at der er påført en væsentligt mindre skade end det afkrævede beløb.

8.5. Såfremt du har foretaget din bestilling via en anden udbyders portal, kan afvigende afbestillingsgebyrer være gældende. Henvend dig til din udbyder for flere oplysninger herom.

9. Ophævelse / opsigelse fra ADRIALINs side

9.1. ADRIALIN kan inden rejsens begyndelse ophæve rejseaftalen eller efter rejsens begyndelse opsige rejseaftalen:
a) uden at overholde en frist, hvis den rejsende på trods af henstilling vedvarende forstyrrer gennemførelsen af rejsen eller bringer andre i fare ved sin adfærd eller i øvrigt forholder sig i strid med aftalen.
b) uden at overholde en frist, hvis gennemførelsen af rejsen i væsentlig grad bliver vanskeliggjort, bragt i fare eller generet som følge af force majeure eller en strejke, som ikke kunne forudses ved aftalens indgåelse.
Hvis ADRIALIN opsiger rejsekontrakten i henhold til punkt a), så bortfalder rejseprisen.
Hvis ADRIALIN i henhold til b) ophæver aftalen inden rejsens begyndelse, refunderes omgående alle indbetalte beløb, og yderligere krav er udtrykkeligt udelukket.
Hvis ADRIALIN i henhold til b) opsiger aftalen efter rejsens begyndelse, får du af rejsens pris den del tilbage, som svarer til de udgifter, som ADRIALIN har sparet.

9.2. Hvis der i rejsematerialet eller i andre dokumenter, som er omfattet af aftalen, er fastlagt et minimumsdeltagerantal, kan ADRIALIN senest den 22. dag før rejsens begyndelse ophæve rejseaftalen, såfremt der ikke opnås dette antal. Såfremt ADRIALIN i en sådan situation ophæver rejseaftalen, kan kunden forlange, at han deltager i en anden rejse, såfremt ADRIALIN er i stand til at stille denne til rådighed uden merpris for kunden fra sit eget udbud. Ellers får kunden naturligvis straks refunderet de betalinger for rejsen, som han har foretaget.

10. Indretningen af de lejede ferieboliger

10.1. I ferielejlighederne og feriehusene forefindes der som regel køkkengrejer og bestik i fuldt omfang og tilstrækkeligt til det antal personer, som er tilmeldt. Et køleskab er altid omfattet af basisudstyret og er derfor ikke altid eksplicit nævnt i beskrivelserne af ferieboligerne. Alt andet teknisk husholdningsudstyr forefindes kun, hvis det udtrykkeligt er nævnt i beskrivelsen.

10.2. Hvis det er muligt at modtage tv via satellit eller kabel, er det anført i teksten med satellit-tv eller kabel-tv. Det er imidlertid ikke dermed ubetinget sikret, at du også kan modtage programmer på kundens sprog.

10.3. Hvis der i materialet er nævnt havemøbler(inventar), betyder det ikke nødvendigvis, at der forefindes en havestol til hver enkelt person. Liggestole og en parasol forefindes ligledes kun, hvis det er nævnt i beskrivelsen af ferieboligen.

10.4. Alle udbudte overnatningssteder er godkendt i henhold til de lokale og landets bestemmelser for indkvartering.
Ferieboligerne er generelt udelukkende tænkt til ferieformål, hvilket også afspejler sig i byggestilen og møbleringen.
Badeværelset og soveværelserne er ofte mindre, sengene er anderledes end hvad man er vant til.
Mange ting tager især sigte på funktionalitet. Den rejsende bør tænke på, at der ikke gælder danske byggeregler i andre lande.
Således kan altan- og trappegelændere være væsentligt lavere, trapper kan være stejlere, og vinduer og døre svarer
ikke til de danske standarder. Lydisoleringen i ferieboligerne er heller ikke altid som man er vant til, men er i
overensstemmelse med de for området typiske forhold, således at lyd- og støjisoleringen kan være forskellig.
Hvad angår feriehuse og ferielejligheder, bor udlejerne ofte selv i ferieboligen i løbet af året, således at dele
af inventaret undertiden er aflåst, da det indeholder deres private ejendele. Der er dog under alle
omstændigheder tilstrækkeligt med rum og plads til at stille og opbevare tingene.
Den internationalt gængse hotelklassificering med stjerner indikerer hotellets standard og beror på de relevante oplysninger om kategorien i det pågældende land.

10.5. I forbindelse med kvadratmeterangivelserne for størrelsen af boligen er der tale om cirka-tal, som kan variere med op til 10 %. Størrelsesangivelserne omfatter også grundarealerne på de faciliteter, du som rejsende kan benytte. Hertil hører navnlig også arealerne på altaner, loggiaer, udestuer eller terrasser.

11. Lejerens rettigheder og pligter

11.1. Du har som lejer ret til at benytte hele ferieboligen inkl. inventar og brugsgenstande. Du forpligter dig til at behandle det lejede og inventaret samt eventuelle fællesfaciliteter med den største mulige omhu.

11.2. Du har pligt til at erstatte en skade, der er opstået i lejeperioden som følge af en fejl fra din side eller dine ledsageres og gæsters side.

12. Antal personer

12.1. Det lejede må ikke benyttes af flere personer end hvad der er anført i kataloget og er blevet bekræftet i rejsebeviset (med undtagelse af et barn under 2 år).

12.2. Ved overbelægning har udlejer ret til at af- eller bortvise de overskydende personer eller forlange forholdsmæssig leje med tillæg af tillægsomkostninger.

13. Ankomst- og afrejsetidspunkt

13.1. Såfremt der ikke er angivet andet, er ankomsttidspunktet altid ankomstdagen mellem kl. 14 og 19. Såfremt du ikke kan overholde det aftalte ankomsttidspunkt, kan det ikke garanteres, at modtagelsen sker behørigt.

13.2. På afrejsedagen skal det lejede senest forlades kl. 10 og afleveres til udlejer eller hans repræsentant.

14. Ansvar

14.1. Inden for rammerne af den pligt til at forholde sig således, som ordentlig og forsigtig forretningsbrug tilsiger, hæfter ADRIALIN for
a) en omhyggelig forberedelse af rejsen
b) en omhyggelig udvælgelse og kontrol af dem, der leverer ydelserne
c) at beskrivelsen af ydelserne er korrekt
d) at de rejseydelser, som er aftalt i rejseaftalen, leveres behørigt.

14.2. ADRIALINs hæftelse for skader, som ikke er skader på legeme, er begrænset til den tredobbelte pris for rejsen, såfremt en skade på den rejsende hverken er sket forsætligt eller groft uagtsomt, eller såfremt ADRIALIN er ansvarlig for en skade, som er påført den rejsende alene på grund af en fejl fra én, der leverer ydelser.

14.3. Et skadeserstatningskrav mod ADRIALIN er for så vidt begrænset eller udelukket, som et krav på skadeserstatning mod den, der leverer ydelserne, kun under bestemte forudsætninger eller begrænsninger kan gøres gældende eller er udelukket under bestemte forudsætninger på grundlag af internationale aftaler eller lovbestemmelser, som hviler herpå, og som skal anvendes på de ydelser, som en ydelsesleverandør skal levere.

14.4. Du har inden for lovgivningens rammer pligt til ved eventuelt forkommende problemer med ydelser at gøre alt, hvad der med rimelighed kan forlanges, for at bidrage til en afhjælpning af problemet og mindske eller undgå en eventuelt forekommende skade. Deraf følger især forpligtelsen til omgående at underrette de lokale servicekontorer/kontaktpersoner, som er anført i rejsepapirerne, om reklamationer. Hvis en omgående underretning om manglerne undlades som følge af egen fejl, bortfalder rejsearrangørens forpligtelse til yde nedslag eller skadeserstatning.

14.5. Ydelsesleverandørerne (ejer, nøgleindehaver, agentur osv.) har hverken funktion som rejseledelse, ej heller repræsenterer de ADRIALIN og har heller ikke ret til at anerkende krav og afgive og/eller modtage retligt bindende erklæringer.

14.6. Krav som følge af en levering af rejseydelser, som ikke er sket i overensstemmelse med rejseaftalen, kan du gøre gældende over for ADRIALIN inden for en måned efter det aftalte ophørstidspunkt for rejsen; i den forbindelse anbefaler vi en skriftlig henvendelse. Dit servicekontor har ikke ret til at modtage en anmeldelse af garanti- og skadeserstatningskrav. Det er en forudsætning, at rejseydelserne eller de af dig accepterede erstatningsydelser ikke blev leveret i henhold til aftalen, at du omgående har givet meddelelse om manglen, og at der ikke er foretaget en tilstrækkelig afhjælpning. Hvis rejsen som følge af mangler forringes i ganske betydeligt omfang, kan du opsige rejseaftalen. Det er som regel en forudsætning, at du har krævet en afhjælpning af ADRIALIN med en rimelig frist, og at denne frist er udløbet, uden at der er sket en afhjælpning.

14.7. Arrangøren påtager sig ikke noget ansvar for oplysninger i stedsbeskrivelserne, da disse ikke er omfattet af aftalen, og da arrangøren ikke kan øve indflydelse på deres opståen. Desuden bliver de ikke kontrolleret for rigtighed.

14.8. Mellem dig og ADRIALIN betragtes en forældelsesfrist på ét år efter det afslutningstidspunkt for rejsen, som er fastsat i aftalen, som aftalt.

14.9. En overdragelse af krav mod ADRIALIN til tredjemand, herunder til ægtefælle og slægtninge af 1. grad, er udelukket. Det er ligeledes ikke tilladt at gøre rejsedeltagerens krav gældende ad rettens vej ved tredjemand i eget navn.

14.10. Skader på bagage eller forsinkelser i fremsendelsen ved flyrejser og anden transport bør omgående lokalt også meddeles til den ansvarlige transportvirksomhed og en skriftlig bekræftelse (f.eks. en Lost Report ved flytransport) tilvejebringes for at undgå tab af krav i henhold til internationale aftaler.

15. Indrejsebestemmelser

15.1. For Kroatien, Italien, Spanien, Frankrig, Østrig og Tyrkiet skal EU-statsborgere have et gyldigt pas eller identitetskort til indrejsen (ved ophold i mindre end 30 dage).

15.2. Statsborgere fra ikke-EU-lande er selv ansvarlige for at overholde alle de visa-, vaccinations- og toldregler, som er vigtige for at gennemføre rejsen. Alle ulemper, især betaling af afbestillingsomkostninger, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse regler, påhviler dig.

15.3. Mod et tillæg på 20,00 EUR udsteder vi særskilte erklæringer, som er nødvendige for at ansøge om et visum. Disse fremsendes pr. post.

16. Retsgyldighed og værneting

16.1. Hvis enkelte bestemmelser i rejseaftalen er ugyldige, medfører det ikke, at hele rejseaftalen er ugyldig.

16.2. Kunden kan kun anlægge sag mod rejsearrangøren på dennes hjemsted.

16.3. For søgsmål, som rejsearrangøren rejser mod kunden, er det kundens bopæl, som er retningsgivende . For søgsmål mod hhv. kunder og aftalepartnere i rejseaftalen, som er erhvervsdrivende, juridiske personer inden for offentlig ret eller privatret eller personer, som har deres bopæl eller almindelige opholdssted i udlandet, eller hvis bopæl eller almindelige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor søgsmålet rejses, er rejsearrangørens hjemsted aftalt som værneting.

16.4. Ovenstående bestemmelser gælder ikke,
a) hvis og såfremt der som følge af bestemmelser i internationale aftaler, som ikke kan fraviges ved aftale, og som skal anvendes på rejseaftalen mellem kunden og rejsearrangøren, fremgår noget andet til fordel for kunden, eller
b) hvis og såfremt bestemmelser - der kan anvendes på rejseaftalen og ikke kan fraviges - i det EU-land, som kunden tilhører, er gunstigere for kunden end nedenstående bestemmelser eller de tilsvarende lovbestemmelser.

16.5. EU-Kommissionen stiller en online-platform til bilæggelse af tvister (OTB-platform) til rådighed. Du finder platformen under http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vores email-adresse er : contact@adrialin.dk.

17. Krydstogter på motorbåde i Kroatien

17.1. Alle de skibe, som ADRIALIN udbyder rejser med, opfylder betingelserne i det kroatiske skibsregister og andre lovbestemmelser, hvad angår deres stand og sikkerhedsudstyr. Af sikkerhedsmæssige årsager kan der i tilfælde af force majeure, f.eks. ved et havari eller motorskade, forekomme ændringer af rejseprogrammet, anvendelse af andre skibe eller anløb af nærmeste havn, hvilket der for en ordens skyld gøres opmærksom på. Eventuelle garantikrav i den henseende er ikke berørt af dette.

17.2. Alle rejsedeltagere skal følge kaptajnens anvisninger og de opsatte regler for ophold på skibet. Kaptajnen forbeholder sig ellers ret til at bede gæsten om at forlade skibet. Ligeledes har alle rejsedeltagere pligt til at udlevere deres pas til kaptajnen den dag, som de ankommer til skibet.

17.3. Det er ikke tilladt at tage egen mad og drikkevarer med ombord - dog undtagen frugt, kager o.l.

17.4. Udgifterne i forbindelse med beskadigelse af skibets inventar skal afholdes af gæsten og betales til kaptajnen.

17.5. I tilfælde af reklamation bedes du henvende dig til kaptajnen.

17.6. Du skal selv medbringe håndklæder (i kahytterne i kategori A og A+ får gæsterne 2 håndklæder om ugen). Ekstra håndklæder kan lånes mod et tillæg på hhv. 3,00 euro (håndklæder) og 4,00 euro (strandhåndklæder).

17.7. På grund af specielle ankerbetingelser og -krav i nogle kroatiske havne ligger skibene for anker side om side, således at rejsedeltagerne skal over en spalte mellem skibene for at komme i land. I tilfælde heraf skal rejsedeltagerne udvise særlig forsigtighed, når de går over spalten, og dette sker for egen risiko.

17.8. Deltagelse i cykel- og vandreprogrammer sker for hver enkelt rejsedeltagers egen risiko. Rejsedeltagerne skal være indforstået hermed og skal følge rejselederens anvisninger og beslutninger. Rejselederen forbeholder sig ret til at ændre ruten på grund af dårlige vejrforhold eller på grund af generelt kendskab til gruppen. Rejsedeltagerne har det fulde ansvar for den lejede cykel og det udstyr, de får stillet til rådighed. De forpligter sig til at levere dette tilbage i den oprindelige stand.

18. Beskyttelse mod afbestillingsomkostninger (BAO)

18.1. Hvis kunden bestemmer sig for en beskyttelse mod afbestillingsomkostninger (BAO) fra ADRIALIN, forfalder disse omkostninger, når rejseaftalen er indgået.

18.2.1. Hvis du efter eget ønske har bestilt en beskyttelse mod afbestillingsomkostninger, afstår vi fra de afbestillingsgebyrer, som er anført i aftalen (med fradrag af en selvrisiko på 20 %), hvis en rejsedeltager ikke tiltræder rejsen af følgende årsager:
a) Dødsfald, alvorlig ulykke, uventet alvorlig sygdom eller vaccinationsintolerance på rejsedeltagerens side;
b) skader på rejsedeltagerens ejendom som følge af brand, naturbegivenheder eller strafbare handlinger fra andres side, såfremt skaden er betydelig eller rejsedeltagerens tilstedeværelse er påkrævet for at fastslå skaderne;
c) uventet driftsbetinget opsigelse af ansættelsesforholdet fra arbejdsgiverens side, såfremt det er forbundet med, at rejsedeltageren mister sin arbejdsplads;
d) rejsedeltagerens påbegyndelse af et ansættelsesforhold, såfremt han ved bestillingen af rejsen var registreret som arbejdsløs og arbejdsformidlingskontoret har godkendt rejsen;
e) uventet indkaldelse af rejsedeltageren til værnepligtstjeneste, til civil værnepligtstjeneste eller til en obligatorisk tjenesteudøvelse, som er forbundet hermed, såfremt tidspunktet ikke kan udsættes og rejsedeltageren ikke kan få godtgjort afbestillingsgebyrerne af tredjemand;
f) rejsedeltagerens reeksamination ved eksaminer på en skole eller et universitet, som han ikke har bestået, hvis reeksaminationen har til formål at undgå, at skoletiden eller studietiden forlænges, hvis rejsen blev bestilt før det tidspunkt, hvor den ikke-beståede eksamen fandt sted, og hvis reeksaminationstidspunket ligger i den rejseperiode, som er bestilt;
g) alvorlig ulykke, uventet alvorlig sygdom eller vaccinationsintolerance for en hund, som rejsedeltageren ejer og er tilmeldt til rejsen.

18.2.2. Tilsvarende gælder for enhver medrejsende, som har bestilt rejsen sammen med rejsedeltageren samt har bestilt beskyttelse mod afbestillingsomkostninger.

18.2.3. De under pkt. a) og b) anførte årsager gælder desuden tilsvarende, hvis familiemedlemmer til rejsedeltageren eller til en ligestillet medrejsende eller de personer er berørt, som passer ikke-medrejsende mindreårige eller famliemedlemmer med plejebehov i stedet for rejsedeltageren eller en inkluderet medrejsende. Hvis mere end 4 personer i fællesskab har bestilt en rejse, gælder beskyttelsen mod afbestillingsomkostninger kun for den rejsedeltager eller den inkluderede medrejsende, hvis familiemedlemmer eller plejepersoner er berørt.

18.3. Rejsedeltageren og enhver inkluderet medrejsende har pligt til

a) efter indtræden af årsagen til afbestilling omgående at afbestille rejsen for at holde afbestillingsomkostningerne så lave som muligt;
b) at dokumentere en alvorlig ulykke, en uventet alvorlig sygdom og vaccinationsintolerance ved hjælp af en lægeattest, psykiatriske sygdomme ved hjælp af en attest fra en speciallæge i psykiatri, dødsfald ved hjælp af en dødsattest. På forlangende skal der fremlægges en attest fra en speciallæge og en attestation af uarbejdsdygtighed, og spørgsmålet om manglende rejseevne på grund af en alvorlig ulykke eller en uventet alvorlig sygdom skal kontrolleres ved hjælp af speciallægeerklæringer. De undersøgende læger skal til det formål fritages for deres tavshedspligt;
c) ved tab af arbejdsplads at fremlægge opsigelsesbrevet fra arbejdsgiveren;
d) ved påbegyndelse af et ansættelsesforhold at fremlægge en bekræftelse fra arbejdsformidlingskontoret på godkendelse af den afbestilte rejse;
e) at undgå alt, som kunne medføre unødvendige ekstra omkostninger;
f) at overdrage krav på skadeserstatning mod tredjemand svarende til afbestillingsomkostningerne til udbyderen.

18.4. Hvis en rejsedeltager eller en inkluderet medrejsende misligholder en af disse pligter, bortfalder beskyttelsen mod afbestillingsomkostninger. Dette gælder ikke, hvis rejsedeltageren eller den inkluderede medrejsende dokumenterer, at han hverken har handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Det gælder desuden ikke, såfremt rejsedeltageren eller den inkluderede medrejsende dokumenterer, at han kun har handlet groft uagtsomt, og at misligholdelsen ikke har haft nogen indflydelse på afbestillingsomkostningernes størrelse.

18.5. Den selvrisiko, som rejsedeltageren eller den inkluderede medrejsende skal bære, udgør for hvert tilfælde af beskyttelse mod afbestillingsomkostninger 20 % af den skade, som er berettiget til at blive godtgjort.

19. Adrialin-Plus-pakke

19.1. Adrialin-Plus-pakken er en rejseydelse, som du yderligere kan beskytte din ferie med, og hvor du nemt kan planlægge og håndtere din rejse.

19.2. Vi støtter dig med råd og vejledning: Ifm. alle spørgsmål og ønsker du har vedrørende din rejse og derudover til fakta og tilbud på dit feriested. Vores kvalificerede medarbejdere rådgiver og hjælper dig gerne videre.

19.3. Du finder nummeret til din lokale rejseservice på dit eget sprog på din rejsekupon.

19.4. I vores udførlige rejsefører finder du rejseoplysninger om dit rejsemål: om landet, området og stederne. Her finder du også anbefalinger til udflugter, seværdigheder osv. Data om klima og rejsevejr er også til rådighed.

19.5. Derudover er en digital oversigt over alle kundedokumenter til rådighed for vores kunder: Reservationsbekræftelse, rejsekupon o.a.

19.6. Sikkerhed er også i højsædet hos os. Derfor har vi indrettet et ADRIALIN-krisemanagement til dig.

19.7. Vi tilbyder også en tolke-hotline til vores kunder, som de kan bruge ifm. den rejse, der er bestilt gennem os.

19.8. Hos os er du i eksperters hænder: Rådgivning og service før, under og efter din rejse hører med til vores service.

ekspertkvalitet

Slap af ligesom tusindvis af tilfredse kunder...

rejs UDEN BEKYMRINGER

 • også service under din rejse
 • Prisgaranti
 • tusinder af tilfredse gæster

medlem i

I partnerskab med

 • Adrialin er partner med den kroatiske turistorganisation

Sikker betaling pr.

 Overførsel og følgende betalingstyper:
PayPal, debetnota, MasterCard, Visa, American Express
ESIF
EU
Hamag

Adrialin i hele verden

 • DE
 • AT
 • IT
 • CZ
 • HU
 • SK
 • GB
 • FR
 • NL
 • PL
 • HR
 • SI
 • DK
 • SE
 • NO
 • CH
 • RU
 • BE
 • DE
  • DE DE
  • AT AT
  • IT IT
  • CZ CZ
  • HU HU
  • SK SK
  • GB GB
  • FR FR
  • NL NL
  • PL PL
  • HR HR
  • SI SI
  • DK DK
  • SE SE
  • NO NO
  • CH CH
  • RU RU
  • BE BE